Ráðgjöf

Zenter aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við fjölbreytileg ráðgjafa- og rannsóknarverkefni sem lúta að markaðs-, sölu-, mannauðs- og þjónustumálum. Víðtæk þekking á íslenskum aðstæðum og þörfum skiptir máli. Á undanförnum árum höfum við unnið með fjölda fyrirtækja og stofnana við fjölbreytilegar greiningar, líkanagerð og við að ná endurskilgreindum markmiðum. Við finnum, að með aukinni vitund stjórnenda á mikilvægi skýrrar sýnar á þá þætti sem mynda vöruframboð Zenter, höfum við ríkara hlutverki að gegna. Starfsfólk Zenter tekur þetta hlutverk sitt alvarlega og er reiðubúið til þjónustu.

Kynntu þér nánar þá þjónustu sem Zenter býður upp á:

 • Öflun nýrra viðskiptavina
 • Mannauðsstjórnun
 • Markaðsstjórnun
 • Sölustjórnun
 • Þjónustustjórnun
 • Varðveisla viðskiptavina

Öflun nýrra viðskiptavina

Starfsmenn Zenter veita margvíslega ráðgjöf þegar kemur að því að afla nýrra viðskiptavina. Ráðgjöfin gildir jafnt um fyrirtækjamarkað sem og einstaklingsmarkað og getur verið án Zenter kerfisins eða með. Einnig býður Zenter uppá ákveðna fyrirtækjalista til sölu.

Margvíslegar leiðir eru til að finna ný sóknarfæri

 • ABC greining
 • Markhópagreining
 • Staðargreining
 • Fjárhagsgreining
 • ÍSAT greining
 • „Refer to a Friend” herferðir

Smelltu á hnappinn hér að neðan til að óska eftir nánari upplýsingum. Við getum hringt í þig, sent þér upplýsingar með tölvupósti eða komið í heimsókn.

Óska eftir frekari upplýsingum

Markaðsstjórnun

Zenter aðstoðar fyrirtæki og stofnanir við að greina hvar þau standa gagnvart sölu-, þjónustu- og ímyndarmarkmiðum sínum. Zenter notar einungis þróuð mælingarlíkön í rannsóknum sínum og leggur fram hnitmiðaðar tillögur að setningu nýrra markmiða.

 • Stöðugreining
 • Gerð markaðsstefnu
 • Markhópagreining
 • Markaðsáætlanir
 • Innleiðing
 • Árangursmælingar

Smelltu á hnappinn hér að neðan til að óska eftir nánari upplýsingum. Við getum hringt í þig, sent þér upplýsingar með tölvupósti eða komið í heimsókn.

Óska eftir frekari upplýsingum

Sölustjórnun

Að stýra söludeild er mjög krefjandi og krefst þess meðal annars að að allar ákvarðanir séu byggðar á gögnum sem eru viðeigandi hverju sinni. Zenter býður fyrirtækjum margvíslega ráðgjöf þegar kemur að sölustjórnun og má þar nefna:

 • Gerð söluáætlunar
 • Hvernig best er að varðveita viðskiptavini?
 • Kostnað við öflun nýrra viðskiptavina
 • Hvernig er best að finna markhópalista?
 • Útreikning á „líftímavirði viðskiptavina“
 • Gerð hvatakerfis sem styður vel við menningu og áætlanir fyrirtækisins
 • Val á kerfi til að halda utan um söluherferðir

Smelltu á hnappinn hér að neðan til að óska eftir nánari upplýsingum. Við getum hringt í þig, sent þér upplýsingar með tölvupósti eða komið í heimsókn.

Óska eftir frekari upplýsingum

Þjónustustjórnun

Það hefur margsannað sig að með betri þjónustu tekst fyrirtækjum að búa til aðgreiningu á markaði sem erfitt er fyrir önnur fyrirtæki að herma eftir.

Með þjónustuhring Zenter er fyrirtækið komið með n.k. leiðsögukort sem hjálpar fyrirtækinu að vinna markvisst í þeim þáttum sem skipta mestu máli fyrir viðskiptavini til frambúðar. Hér eru dæmi um þætti sem eru sérstaklega skoðaðir og efldir í þjónustuhringnum:

 • Upplýsingamiðlun
 • Stjórnun viðskiptatengsla
 • Meðhöndlun kvartana
 • Hönnun á þjónustu og endurskoðun ferla
 • Þjónustustaðlar
 • Þjálfun starfsmanna
 • Stjórnun væntinga

Smelltu á hnappinn hér að neðan til að óska eftir nánari upplýsingum. Við getum hringt í þig, sent þér upplýsingar með tölvupósti eða komið í heimsókn.

Óska eftir frekari upplýsingum

Varðveisla viðskiptavina

Að varðveita viðskiptavinahóp sinn er einn mikilvægasti þátturinn í starfi hvers sölu- og markaðsstjóra. Zenter veitir gagnlega ráðgjöf um bestu leiðirnar í þessum mikilvæga lið og finnur leiðir sem henta hverju fyrirtæki fyrir sig.

Ýmsar spurningar sem sölu- og markaðsstjórar þurfa að glíma við:

 • Hver er varðveislan í dag?
 • Hver er varðveislan hjá samkeppnisaðilum?
 • Hverjar eru ástæður þess að viðskiptavinir hætta í viðskiptum?
 • Hvernig mótum við góða samskiptastefnu fyrir viðskiptavini?

Smelltu á hnappinn hér að neðan til að óska eftir nánari upplýsingum. Við getum hringt í þig, sent þér upplýsingar með tölvupósti eða komið í heimsókn.

Óska eftir frekari upplýsingum

Útgefið efni


Í 40.000 fetum, Efnahagshorfur 2016-2018

Krónan sjósett á ný: Verður hún sjóveik?

Flæði á fjármálamörkuðum 2016

Öryggi og internet hlutanna (IoT)

Arion banki

Arion banki

Arion banki

KPMG

Mars, 2016

Mars, 2016

Mars, 2016

Mars, 2016Skýrsla um rekstur upplýsingatækni

Tax Facts 2016

China Outlook 2016

Peningamál

KPMG

KPMG

KPMG

Seðlabanki Íslands

Mars, 2016

Mars, 2016

Mars, 2016

Febrúar, 2016Íslensk ferðaþjónusta

Skattabæklingur 2016

Technology, Media & Telecommunications Predictions 2016

The Analytics Advantage

Íslandsbanki

KPMG

Deloitte

Deloitte

Febrúar, 2016

Janúar, 2016

Janúar, 2016

Janúar, 2016Skattamál 2015/2016

Skýrsla um gagnsæi 2016

Hagvísar Seðlabanka Íslands

Global Powers of Consumer Products 2015

Deloitte

Deloitte

Seðlabanki Íslands

Deloitte

Janúar, 2016

Janúar, 2016

Desember, 2015

Desember, 2015IFRS Alþjóðlegir reikningsskilastaðlar

Tíund

Íslenski sjávarútvegurinn

Íslenskur íbúðamarkaður

Deloitte

Ríkisskattstjóri

Íslandsbanki

Íslandsbanki

Desember, 2015

Desember, 2015

Nóvember, 2015

Október, 2015Þjóðhagsspá 2015-2017

Tíund

Árbók verslunarinnar 2015

Tíund

Íslandsbanki

Ríkisskattstjóri

Rannsóknasetur verslunarinnar og Kaupmannasamtök Íslands

Ríkisskattstjóri

Október, 2015

Október, 2015

Ágúst, 2015

Apríl, 2015Lyklar að velgengni

Úr höftum með evru?

Skattaspor

Starfstengd hlunnindi og styrkir 2015

KPMG

KPMG

KPMG

KPMG

Mars, 2015

Mars, 2015

Mars, 2015

Febrúar, 2015Skattabæklingur KPMG 2015

KPMG

Janúar, 2015
Smelltu á hnappinn hér að neðan til að óska eftir nánari upplýsingum. Við getum hringt í þig, sent þér upplýsingar með tölvupósti eða komið í heimsókn.

Óska eftir frekari upplýsingum